Batatinhas -- Batato Trem chords by 07

Song's chords D, Bm, A, C, E, F, A, D, G

0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C

0% Complete