0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C
0% Complete

Alam kong may magagawa ang Diyos - Ang makasama ng Diyos ay tunay - Mayroong magandang mangyayari chords

Song's chords D, G, C, Bm, A, Em, Gm, A

Difficulty Easy