Yowamushisan chords by 7!!

Song's chords D, Fm, Em, A, G, Bm, B, Gm, Dm

Album Dokidoki

0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C

0% Complete