Yarah Bravo

Yarah Bravo

video

Carousel

E, Em, C, Am, A

video

Chillin'

Fm, Cm, D#, D#m, A#m, C#, A#, G#, B

video

Yarah Bravo & 6ix Toys - Wanna ride?

E, A, D, Em, C, B, A#, G