Tuấn Khanh

Tuấn Khanh

video

Ngày Tôi Chưa Biết

G, C, Am, D, Em, Cm, Bm