TheWallNutszz


video

Những Ngày Xưa Còn Mãi

A, C#, D, Dm, F#m, C#m, Bm, E, B, G, F#, G#m, D#m