Thanh Lam

Thanh Lam

video

Em Ơi Hà Nội Phố

D#, G#m, C#, B, D#m, G#, A#m, E, A#, F#, Cm, F, Fm, Bm

video

09 - Chia tay hoàng hôn - Thanh Lam

Em, E, A, D, C, Bm, G, Am, F, Dm, B, C#m, G#m, F#m

video

Mưa Hoàng Hôn (Trần Quang Huy) - Thanh Lam

Fm, A#m, C, C#, F, A#, D#, G#, Cm, D#m, Gm, A

video

Ngan Thong - Thanh Lam - Dem Uy Linh - Anh Dung

C#m, C#, A, Am, G#, E, F#, F#m, B, D#, D#m, G#m, Bm