stroszek

stroszek

video

Hotel

C#m, E, G#m, G#, C#, F#, A#, D#m

video

Secrets of the Earth

D, Dm, A#, F, C, Gm

video

turn the sky to winter

G#, E, C#, G#m, F#, D#, D#m, C#m, Em