Simon Khorolskiy

Simon Khorolskiy

video

The Unknown Land

Am, F, E, A, Em, C, Dm, G, Cm, Fm, Gm, A#, D#, G#

video

Ты Всегда Со Мной - holychords.com

F, G, Em, C, D, Bm, Am, D#, A#, C#, G#, Gm, Cm, Dm

video

Плачет Мой Народ - Simon Khorolskiy

C, Cm, G#, Fm, G, A#, F, D#, Gm, B, A, Am, E, Dm, Em, D

video

Ты Всегда Со Мной - Simon Khorolskiy

F, G, Em, C, D, Bm, Am, D#, A#, C#, G#, Gm, Cm, Dm

video

Ты Всегда Со Мной - Simon Khorolskiy

F, G, Em, C, D, Bm, Am, D#, A#, C#, G#, Gm, Cm, Dm

video

Я Хочу с Тобой Поговорить - Simon Khorolskiy

Em, A, D, Bm, F#, G, C#m, Cm, F, Fm, A#, D#, G#, C