my little airport

my little airport

video

coka, i'm fine

Cm, F, A#, D#, Fm, Dm, C

video

donald tsang, please die

A, F#m, D, E, Bm

video

frankie wants to be alone

F#, C#, B, A#m, D#m, G#m, Fm

video

gigi leung is dead

Am, F, C, G, Dm, A, D

video

indie悲歌

C, Am, Dm, G, F, A, C#

video

indie悲歌

C, Am, Dm, G, F, A, C#

video

japan實瓜

C, G, Am, A, Gm, A#, Dm

video

josephine's shop

E, G, D, F, Bm, Dm, C, A, Am

video

milan

E, C#, C#m, A, B

video

My Little Angel

A, E, D, Dm

video

my little banana

G, Em, Am, A, D, Gm, C, Dm

video

rm1210

A#, F, Gm, D#, Cm

video

terence的心事

A, F#m, Bm, E

video

you don't wanna be my girlfriend, phoebe

Cm, F, Am, G, A, Em, C, Dm

video

九龍公園游泳池

B, D#m, E, Em, F#, G#, G#m, C#m

video

五點鐘去天光墟

A, Bm, E, D, B

video

今晚講嘢夜唔夜

C, Am, F, G, D, Dm, Em

video

你是浪子,別泊岸

D#, G#, A#, Cm, Fm

video

公司裁員三百人

G#, Fm, A#m, D#, F#, A#

video

印度

A, C, Em, E

video

去信和賣碟

D#m, G#, C#, A#m, D#, A#

video

只因當時太緊張

C#, F#, G#, Fm, A#m, G#m, D#m

video

和陳五msn

G, A, Bm, E, F#m, D

video

回到中學的暑假

G, Am, D, C, Cm, Em, F

video

失業抗爭歌

G, Em, C, D

video

失落沮喪歌

D, F#m, G, A, Bm, Em

video

奇人的離職

G, D, Em, C

video

寂寞的星期五

G, Em, C, D

video

年輕的茶餐廳老闆娘

G, C, Dm, Am, Em, E, A, F, D

video

廣州足浴一夜

Fm, F, Dm, Gm, C, G

video

悲傷的採購

B, E, F#, D#m, G#, G#m, D#

video

愛情disabled

C, Am, D, Dm, G, Em

video

憂傷的嫖客

A, F#m, D, E, B, C#m

video

我們一起離開吧

G, Am, D, A, Em

video

我在暗中儲首期

E, A, F#m, D, Bm, C#m

video

搭的士上班去

A, F#, B, E, F#m, D, Bm

video

搭的士上班去

A, F#, B, E, F#m, D, Bm

video

柯德莉,關於風景

A, D, Bm, E, F#m

video

浪漫九龍塘

C, Em, F, G, Am

video

濕濕的夢

C, F, Dm, D, Gm, A#

video

爺就是一名辭職撚

G, C, Em, Am, D, Bm, A, Dm

video

瓜分林瑞麟三十萬薪金

F#, A#m, B, C#, D#m, F#m

video

白田購物中心

G, A, D, F#m, Em, Gm, Bm, C, B