Mỹ Linh

Mỹ Linh

video

Chị Tôi

Gm, Cm, Dm, D#, G

video

► Chiều Xuân... [MỸ LINH]

E, C, D, G, Em, A, Am, Bm, Dm

video

[Kar] Hương ngọc lan - Mỹ Linh

D#, G#, Gm, F#, Fm, A#, D#m, B, C#, G#m, A#m, Cm, F, G

video

Hương Ngọc Lan - Mỹ Linh [Official]

D#, G#, Gm, F#, Fm, A#, D#m, B, C#, G#m, A#m, Cm, F, E, G, C, Am, Em, A, Dm