Mỹ Linh

Mỹ Linh

video

Chị Tôi

Gm, Cm, Dm, D#, G

video

[Kar] Hương ngọc lan

D#, G#, Gm, F#, Fm, A#, D#m, B, C#, G#m, A#m, Cm, F, G