Mayo Thompson

Mayo Thompson

video

Good Brisk Blues

Cm, C, A#, F, G, D#, G#, Gm

video

The Lesson

E, D, A, F#m, G