Le Luci Della Centrale Elettrica

Le Luci Della Centrale Elettrica

video

40 km

E, Em, G#, A, B, G#m, F#m, G, Bm, C, D

video

A Forma Di Fulmine

G, Am, C, Bm, Em, D

video

Anidride carbonica

Em, C, G, B, E

video

Arrivava via internet la sera

C, Em, A, D, Bm, G, Am, E, F#

video

Candidosi

Dm, A, Am, F, Em, E, G, C#, C#m

video

Chakra

Bm, A, D, Em, G

video

Coprifuoco

C, F, G, Am, E, Cm

video

Emilia paranoica

E, Em, C, F

video

Fare i camerieri

F#, F#m, Em, G#m, E, D

video

Firmamento

D, F#, Bm, A, B, C#, E, C#m

video

Fuochi artificiali

G, Em, C, Bm, B

video

I destini generali

E, D, F#m, A

video

I nostri corpi celesti

A, Em, Am, B, E

video

I Sonic Youth

D, A, G, F#, Dm, D#, C, Gm, Em, Am

video

Iperconnessi

A#m, D#, F#, G#, D#m, A#, Gm, Fm

video

La gigantesca scritta Coop

Cm, Em, G, Bm, D, A, Gm, C, F#m

video

La lotta armata al bar

G, C, Em, A, Am, F, D

video

La Terra, l'Emilia, la Luna

B, E, A, C#, Em, D, Bm, G, F#m, F#

video

Lacrimogeni

Cm, G, C

video

Le petroliere

G, C, F, Em, Am, E, A

video

Le ragazze kamikaze

F, Dm, Am, A#

video

Macbeth nella nebbia

A#, D#m, D#, F, Gm, Am, Dm, C, D

video

Moscerini

F, Dm, C, Em, Am, G, E

video

Nei garage a Milano Nord

Bm, F#, B, D, F#m, Em, G, E

video

Nel Profondo Veneto

B, C#, F#, A, F#m, E, G#, D, G