Kip Hanrahan

Kip Hanrahan

video

India song

D, F, G, D#, A, Dm, A#, Gm, C, Fm, Am, A#m

video

Make Love 2

Dm, Em, Am, A, G, E, C, F, D

video

Kip Hanrahan - Shahrazade

C, Dm, E, G, Fm, F, A#, F#m, Gm, D#, D#m, C#, D

video

Kip Hanrahan - Ah Intruder (HQ audio)

F, A, D, Am, Fm, Cm, Bm, F#m, C, E, Gm, Dm, G, B, Em, C#, C#m, G#m, F#