Kabát

Kabát

video

Balada o špinavejch fuseklích

A, B, D, E, Bm, G, C

video

Banditi di Praga

G, Cm, D#, C, Gm, D

video

Bára

B, E, G#, C#, A, F#, C#m, Bm, G#m

video

Chaňa s Rylou

E, A, D, F#, B

video

Ďábel a syn

E, D, C, A, G, Em, Am, Dm

video

Ebenový hole

Am, A, F, E, A#, G#, D#

video

Kdoví jestli

B, E, F#, G#, G#m, G

video

Lady Gag a Rin

D, F, Bm, A#, G, E, Dm

video

Ou jipi jé

A, E, D, C, F, G, Dm

video

Prdel vody

Bm, B, E, D, G, A

video

Rebel

E, A, B, C, Em, G, Bm, Cm

video

Schody

D, G, A, Bm, E, Em, C

video

Kabát Valkýra

B, G, E, A, Em, F#, Bm

video

Kabát - Corrida

E, B, A, C, D, G, F, Em

video

Kabát - Burlaci

D#, A#, B, D#m, F#, C#, E, D, C#m, A, F#m

video

Kabát - Pakliže

C, F, G, A, Cm, A#, D#, Gm, D

video

Kabát - Valkýra

B, G, E, A, Bm, F#, Em

video

Kabát-Šaman

A, D, F#, E, F#m, G#

video

Kabát Myslivecký Ples

C, D, A, Dm, F, A#, G

video

Kabát - Ebenovy hole

A, F, E, A#, G#, D#, Am

video

kabát Bára (text)

E, G#, C#, A, F#, B, C#m, Bm, G#m

video

Kabát Na sever

G, C, D, Em, E, A, F#m

video

5. Kabát - Bruce Willis

D, Bm, A, E, G, B

video

Kabát - Bára Vypich 2014

B, E, G#, C#, A, F#, Bm, D, C#m

video

Kabát - Starej bar Lyrics !!

B, C, E, D, Bm, Em, G, A, F, Am

video

Kabát-Raci v práci

A, D, E, G#, G, F#, F#m

video

KABÁT - Burlaci [official video]

D#, A#, B, F#, C#, E, D, C#m, A, F#m