Fu Manchu

Fu Manchu

video

Dimension Shifter

D, G, Dm, A#, C, Gm, G#, C#, Fm, F

video

Evil Eye

D, Gm, D#, A#, G#, G, Bm, C, F, C#, A, E

video

Evolution Machine

C#, A, A#, E, D, C, F, B, D#, Bm, Cm, G#, G, F#, Gm

video

Hell On Wheels

D, A#, C, F, Dm, D#, G

video

Hogwash

G, A#, Gm, C, D#, F

video

King Of The Road

C, B, A#, Cm, D#, G, F

video

Over The Edge

D#, A, F, A#, G#, Fm, E, Am, C, Dm, D, Bm, B

video

The Bargain

D, F, C, G, A#, Dm

video

The Falcon Has Landed

F, F#m, A#, D#, G#, Fm, F#

video

Fu Manchu - Hotdoggin'

D, G, F, Dm, A#, C, D#, A, Am

video

Fu Manchu-Mongoose

D, Dm, F, G, C, A#, D#

video

Fu Manchu The Bargain

D, F, C, G, A#, Dm

video

Castle of Fu Manchu

C#, E, F#, C#m, A

video

Fu Manchu Ojo Rojo

F, A#, D#, G#

video

Fu Manchu "Anxiety Reducer" (Gigantoid 2014)

A, C, A#, Am, G, Gm, G#, C#, F#, D, Dm