D.R.I.

D.R.I.

video

A Coffin

F, G#, G, A#, A

video

Abduction

G, B, F#, A, F, C, D, A#, E, Em

video

All for Nothing

E, A#, F, Em, Dm, D, Am, A, G

video

Beneath the Wheel

Em, E, G, F, F#, F#m, A, C, G#, B, A#, D

video

Blockhead

G, Gm, D#, D

video

Capitalist Suck

D#, A#, G#

video

Closet Punk

D#, A#

video

Couch Slouch

C, F, D#, D, A#, Dm, A, Am

video

Dead in a Ditch

F#, G, C, F, D, Dm, Cm, A#

video

Decisions

E, F, G, Em, Bm

video

Do the Dream

B, A, D, E, G, Em, F#, F, F#m, G#

video

Drown You Out

E, Em, C, F, C#, G#

video

Dry Heaves

E, F#, C#, A#, D#, A, Bm

video

Enemy Within

Dm, E, A, F#, F#m

video

Equal People

F, E, D, Em, Dm, C

video

Evil Minds

F#, G, Bm, A#, D#

video

F.R.D.C.

C#, F

video

Five Year Plan

E, F, B, C, G, D, A#, A, D#

video

Fun and Games

E, F, G, C, F#m, Em, F#, D#, B, Gm

video

Give a Hoot

A, G, G#, F, F#, A#, B

video

Go Die

E, G, F, G#, D#, A, Bm, C, B, Em, Dm, A#

video

Gone Too Long

A, F, G, Am, C, A#, D

video

Gun Control

G, E, F, D#, A#, F#, Bm, Em, B

video

Hooked

E, Em, F, C, A#, A, Am

video

How to Act

E, B, C, Bm, Em, D, F

video

I'd Rather Be Sleeping

E, C, Em, B, Bm

video

I'm the Liar

F#, C, Em, B, A, F#m, Am, E, Bm

video

I.D.K.Y.

E, C, A, A#, G, F#, Gm, Em

video

Karma

B, A, G, C, D, F, F#, Bm, A#, Gm, G#, E

video

Kill the Words

A, F, A#, Bm, C, B, G, E, D, F#m, F#, G#

video

Labeled Uncurable

E, Em, F, G, Dm, A#, D, A, C, F#, Am

video

Let It Go

E, Em, G, Bm, B, D, C, A

video

Mad Man

A, A#, B, Bm

video

Man Unkind

E, F, C, Dm, D, G, B, A, Am, A#, F#, Bm

video

Manifest Destiny

E, A, F, A#, D, Em, Dm

video

Marriage

D#, A#, F, C

video

Modern World

G, F#, A, C, D#, F, A#, Am, Gm, E, B, D, G#, Bm

video

Money Stinks

F, C#, G#, D#

video

Money Stinks (live)

E, G, D, C, A, Dm

video

No People (demo)

E, F#, Em, G, A, B

video

No Religion

B, C, Bm, D, G, A, Dm

video

No Sense

G#, A#

video

Nursing Home Blues

F, G, Em, E, Bm, C, B, A, F#, D

video

Nursing Home Blues (live)

E, Em, F, G, C, B, A, Bm, F#, D

video

Oblivion

D#, F#, A, E, F, C, D, Bm, Dm, G, A#

video

Paying to Play

E, A, C#, D#, F#, B, G#m, Bm, G#, D

video

Probation

E, C, B, G, F, Gm, Bm, D#, D, C#, A#, F#, F#m, A

video

Redline

E, F#, F, G, Bm

video

Shame

E, B, F, A, Bm, F#m, Em, C

video

Shut-Up!

F#, B, G, A, D, F, E, Dm, C, Am, F#m

video

Slumlord

C, D#, D, F, A#, G#, G, Cm, Dm, Gm, F#