Choke


video

Every Word

D, A#, A, Am, F, C, D#, Dm, G, Gm

video

Choke

E, Em, C, G, Cm, D#, G#

video

Choke

C#, D#, F, E, A#, F#, Gm, G#, Am, C, Dm, Cm, Em

video

Choke

F, A#, C, Dm, Gm, D, A, G

video

Choke

G#m, C#, D#, D#m, F#, G#, B, A#, A, D, Em, Fm, F, Bm, Dm, E, G

video

Choke

G#, G, C, D#, Fm, Cm, A#, F, Gm

video

Choke

A, Bm, E, D, F, B

video

Choke

B, F#, G, G#, D#, E, Em, A, A#, D, Bm, F#m, F

video

Choke

G, F, Gm, C, Dm, A#, E, F#, D#, G#

video

Choke

A#, B, A, D, C#, G, Am, G#

video

The Choke

Dm, F, A#, Gm

video

Choke Me

G, Gm, C, Cm, D#, A#m, F

video

Art/Choke

A#, F#, D#, C#, A#m, G#, Fm, D#m, F

video

Choke Word

A, E, A#, G, D, B, Bm, C, Em, F, C#, D#

video

Choke It

G, C, D, Dm, F, A#, Gm, Cm, D#

video

Craven Choke Puppy

A, E, F#m, D

video

Choke (Early Version)

A, G#, C#m, E, B, F#, C#, F#m, D#, Cm, D#m, G#m

video

Choke on This

C, G, F#, C#, A, E, D, Gm

video

Cherry Choke "Rage On"

A, E, D, C, G, B, Bm, Em, D#, Am

video

Lord mantis - Body Choke

D, D#, G, G#, B, A, A#, Bm, F, Fm, C#

video

The Black Cadillacs ~ Choke

E, G, F#m, A, Em, D

video

Lagwagon - Choke (cover by neuroxik)

Dm, D, G, D#, Gm, A, G#, E, C#m, B, F#, C#, Bm