Cheryl

Cheryl

video

Call My Name

G#, D#, A#, F, Cm, C

video

Ghetto Baby

E, Em, A, Am, Bm, C, B

video

Only Human

B, D#m, G#m, C#, A#, F#, G#

video

Under the Sun

F, A#, A#m, D#

video

Cheryl Tweedy

A, C, B, Am, E, Em, F, G, Bm

video

Cheryl Moana Marie

G#, D#, C#, A#m, E, A, D

video

Cheryl - 'Only Human'

B, D#m, G#m, C#, A#, F#, G#

video

Cheryl Cole Parachute

A#, F#, C#, G#, A#m, F, D#, F#m, A

video

Cheryl Wheeler "Your God"

F, F#, A#, D#, G#

video

Gandhi Buddha - Cheryl Wheeler

C#, F#, B, Bm, A, C#m, E, F#m, D

video

Star Love-Cheryl Lynn

G#, G#m, D#, F#, C#, D#m, B, Fm, A#

video

Cheryl Lynn - Instant Love 1982

E, B, A, Bm, D, Em, G, F#m

video

08. Romanesca - Cheryl Ann Fulton

A, F#m, C#, B, F#, E, C#m

video

HP Source & Cheryl Loveday Live

G#, Cm, Fm, F, C, A#

video

John Rowles sings "Cheryl Moana Marie"

C, A#, D, G, Am, Gm, D#, G#, C#

video

Cheryl Wheeler - Pop Tarts and Spam

D, Bb, C, E, F#, F, Eb, Am, G, B, Ebm, Bdim, Em

video

Your Song - Cheryl Porter & Mario Biondi

A#, D#, F, Am, D, Gm, Em, Cm, C, F#m, G, Dm, B

video

In A Sentimental Mood - Cheryl Bentyne

C, D#, F#, B, G#, Gm, Cm, Fm, Em, A, Bm, G, Am, D, E, F, G#m, A#

video

Cheryl Studer - Samuel Barber - 2 songs

A#, Gm, F, D#, Dm, Cm, Am, Em, A, C, G, D

video

Toto Feat Cheryl Lynn-Georgy Porgy

C, Am, Bm, Em, G, D, E, B, A, Gm, F

video

To The End (Rnr Cheryl Mix)

F, C, D, Dm, E, G, A, C#, Em, Am, A#