Bức Tường


video

Cây Bàng

F#, B, D#m, G#, G#m, A#m, D#, C#, A#

video

Cha và con

E, Am, F, C, G, Em, Dm, A

video

Mắt đen

D#m, C#, G#, G#m, A#, B, D#, F#

video

Ngày khác

G#, B, E, F#, G#m, C#, A#, G, D#, C#m, A

video

Rock Xuyên Màn Đêm

Em, A, B, E, G, F, Am, C, Bm

video

Đường đến ngày vinh quang

C, Am, Dm, F, D, G, F#m, E, A, G#, C#, D#m, F#, D#, C#m

video

Hiếm - Bức Tường

F#, D#, B, A#, G#, D#m, Bm, G#m, C#

video

cây bàng Bức Tường

D#, F#, A#, B, C#, C#m, D#m, G#, A#m, Fm, G#m, F

video

Nếu Em Hiểu _ Bức Tường

G, F#, Em, D, A#, Am, F, Cm, C, Bm, D#, Dm, Gm, A, B

video

Tiếng gọi - Lân ốc và Band Bức Tường

F#, B, G#, D#m, E, C#, G#m, C#m, D#