Bức Tường

Bức Tường

video

Đường đến ngày vinh quang

C, Am, Dm, F, D, G, F#m, E, A, G#, C#, D#m, F#, D#, C#m