Boston

Boston

video

A Man I'll Never Be

C, G, Am, D, F, A, Bm, D#, G#, C#, F#, Em, Cm

video

A Man I'll Never Be

C, G, Am, D, F, A, Bm, D#, G#, C#, F#, Em, Cm

video

A Man I'll Never Be

C, D, G, Am, F, A, Bm, Cm, A#

video

Amanda

G, C, Em, Bm, Am, D, E

video

Amanda

G, C, Em, Bm, Am, D, E, A

video

Amanda

G, C, Em, Bm, Am, D, E, A

video

Amanda (video/audio edited & remastered) HQ

G, C, Em, Bm, Am, D, A, Cdim, E, Gm

video

Cryin'

Bm, A, E, D, F#m, G

video

Crystal Love

G#, G#m, B, F#, D#, E, C#m, Cm, D#m, F, C#, A#

video

Don't Look Back

A, F#m, G, C, D, Am, E, F, Dm, Em

video

Don't Look Back

A, E, F#m, G, C, D, Am, F, Dm, Em

video

Feelin' Satisfied

B, E, A, C#m, G#m, C#, D, F#m, F#, Bm

video

Foreplay / Long Time

D#, F#, A#, A#m, Fm, C#, F, C, Cm, Dm, G, G#

video

Foreplay / Long Time (Official Audio)

C#, D#, F#, A#, A#m, Fm, G#, F, C, Cm, Dm, G

video

Foreplay-Long Time

C#, D#, F#, A#, A#m, Fm, G#, F, C, Cm, Dm, G

video

Foreplay/Long Time Guitar Lesson -- Intro

A, A#, F, C#, G#, C, G, D#, F#, D#m, C#m, Gm

video

Get Organ-ized

Bm, A, Em, D, E, B, G, G#, F, D#, C#, C, Fm, Cm, A#

video

Higher Power

A#, C, Dm, Am, A, D, E, F, D#, G, Gm, Em, C#m, G#, B, C#, Fm, Cm

video

Hitch a Ride

A#, D#, Cm, Fm, F, G, Gm, C, G#, A#m, C#

video

Hitch a Ride (Audio)

A#, D#, G, Cm, Fm, Gm, F, C, G#, A#m, C#

video

Hollyann

A, F#m, G, D, Bm, Em, C, E, F#

video

Hollyann

A, F#m, G, D, Bm, Em, C, E, F#

video

Hollyann

A, F#m, G, D, Bm, Em, B, C, E, F#

video

I Need Your Love

Bm, B, Em, C, F#, E, D, G, Am, F, C#, G#, A#, Dm

video

It's Easy

D, G, E, A, B, C#m, F#m, C, G#m, F, A#, Bm, Em

video

Let Me Take You Home Tonight

D, C, G, A, Em, Bm, F, Am, E, F#, B

video

Let Me Take You Home Tonight

D, C, G, A, Em, Am, Bm, F, E, F#, B

video

Life, Love & Hope

A, D, Bm, G, B, F#, Em

video

Love Got Away

G, Em, D, Am, C, B, D#, D#m, F#, C#, G#m, A#

video

Magdalene

G#, A#, D#, Cm, F, Fm, Gm, Am, G#m

video

More Than A Feeling

G, D, C, Am, Em, D#, A, Bm

video

More Than a Feeling

G, D, C, Am, Em, D#, A, Bm

video

More than A Feeling

G, D, C, Am, Em, D#, A, Bm

video

More Than A Feeling (HQ)

C, G, D, Am, Em, D#, A, Bm

video

More Than a Feeling (with lyrics)

G, D, C, Am, Em, D#, A, Bm

video

More Than A Feeling + Lyrics

D, G, C, Am, Em, D#, A, Bm, E

video

Peace Of Mind

A, E, B, C#m, D, C#

video

Peace of Mind

A, E, B, C#m, D, C#

video

Peace of Mind (Boston) HQ

A, E, B, C#m, D, C#

video

Rock and Roll band

B, E, A, F#, C#m, F#m, G

video

Sail Away

A#, G#, C#, F#, A#m, D#, Cm, C#m, E, A, D#m

video

Smokin'

A, D, Am, E, C, Dm, A#, F, G, Gm, Bm

video

Someday

E, B, C#m, G#m, A, C#, A#m, G#, A#, F#, F, Dm, C, Gm

video

Someone

D, A#, C, F, Dm, Gm, G

video

Someone (2.0)

D, A#, C, F, Dm, Gm, G

video

Something About You

C#m, A, C#, E, B, F#m, G#m, F#, D, G

video

Star Spangled Banner

F, A, D, Bm, E, G, F#m, Em, C

video

Surrender to Me

F, Fm, G, C, A#, G#, D#, Gm, F#, C#, A#m, A, Cm, B

video

The Way You Look Tonight

G, C, Am, F, D, Dm, E, A, F#m, Bm

video

What's Your Name

B, E, C#m, A, F#m, D, C#, F#, Bm, G

video

What's Your Name

B, E, C#m, A, F#m, D, C#, F#, Bm, G

video

You Gave Up on Love

C#, G#, D, G, F#, B, D#m, D#, G#m, E, Bm, A