Bich Phuong

Bich Phuong

video

Bùa Yêu (Official M/V)

Fm, Cm, A#, C#, F, A#m, D#, G#, C, F#