Beyonce

Beyonce

video

1+1

C#, F#, B, D#m, G#, G#m

video

ALIEN SUPERSTAR

D#, D, G, F, G#, A#, Cm, F#, A#m, D#m, C#

video

All I Could Do Was Cry

A, F#m, Bm, E, G, D, B, Em, Dm

video

AMERIICAN REQUIEM

D#, G#, F, A#, G, Cm, E, F#, A, D, C#, G#m, Fm

video

Amor gitano

E, F, C, D, A, B, Em, Bm, Am, G

video

At Last

F, G#, A#, G, C#, C, Gm, Cm, D, Dm, E, Am

video

Ave Maria

C, F, Fm, G, Am, Dm

video

Baby Boy

C, G#, Cm, D#, Fm, C#

video

Be With You

F, C, Fm, Gm, Cm, A#, D#

video

Best Thing I Never Had

F#, B, D#m, C#, G#m, Bm, G#, D#, D

video

Blow

F, C, G, A#, Gm, D, Cm, Fm

video

BODYGUARD

Em, D, A, Bm, G

video

BREAK MY SOUL

C#, G#, F#, G#m, C#m, E, B

video

BREAK MY SOUL

C#, G#, F#, G#m, C#m, E, A, B

video

Broken-Hearted Girl

Dm, A#, F, C, Gm, Em, A

video

CHURCH GIRL

A, F#, Bm, E, G, D, F#m, C#

video

Countdown

Dm, Gm, F, C, A#, F#, A

video

COZY

F, D#, G, A#, Dm, Gm, C

video

Crazy In Love (Live)

A, A#, G, F, Gm, D, Dm

video

Crazy In Love ft. JAY Z

Bb, Gm, D, A, G, Dm, Bbdim, Am

video

CUFF IT

C, A, D, Em, Am, Bm, G, E

video

Dance for You

G, A, D, Bm, F#m, Em

video

Dangerously in Love 2

D#m, C#, B, A#, G#m, A#m, F#, D#, G#, D, C#m, C

video

Deja Vu

F#m, C#, F#, E, Bm, A#m, A, D

video

Deja Vu ft. Jay-Z

G, Gm, C, A#, F, Cm, D, D#, G#

video

Disappear

C, Dm, Gm, A#, F, A, Am, G

video

Diva

D, E, F#m, F#, C#, G, B, D#

video

Dreaming

F#, D#, F#m, C#, E, G#, D#m, B, G#m, A#m

video

Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z

G#, F#, D#, Fm, A#m, A#, C#, G#m, Cm, C

video

Ego

C#, F#, G#, G, Gm, D#, Cm, A#

video

End of Time Lyrics

E, D, C#m, F#m, Bm, A, F#, B, C

video

ENERGY (feat. Beam)

A, D, G, C, Am, G#, E, C#, C#m

video

Flaws and All

G#, F#, C#m, E, A, D#, A#, C#, D

video

Get Me Bodied

F, B, A, E, D#, A#, G#, F#

video

Gift From Virgo

E, B, C#m, F#, C#, Cm, F, G#m, A, Bm, G, F#m, D, Em

video

Green Light

C#, G#, Fm, A#, F, F#, C

video

Halo

A, G, Bm, D, F#m, B, E

video

Halo

A, G, Bm, D, F#m, E

video

Halo

A, G, Bm, D, F#m, E

video

Halo (Acoustic Guitar Version)

A, Bm, F#m, D, E, B

video

Halo (Acoustic Piano Version)

A, Bm, F#m, D, E, B

video

Halo (Live From Wynn Las Vegas)

G#, Fm, C#, A#m, A#, D#, F#, E, C#m

video

Halo (Live)

G#, D#, Fm, C#, A#m, A#, F

video

Halo [with lyrics]

A, Bm, F#m, D, C#, B

video

Haunted

F#, A, A#, Dm, G#m, C#m, C#, E, B, G#

video

Heaven

A, C#m, F#m, F#, D, E

video

Hello

G#m, D#m, F#, C#, B

video

Hip Hop Star

F#, B, G#m, D#m, G#

video

Hold Up

Dm, G, F, C, D, Am

video

Honesty

Dm, F, A#, A, D, G, F#m, Bm, C#m, Em, E, C#, F#, Gm

video

Honesty

Dm, F, A#, A, D, G, F#m, Bm, C#m, Em, E, C#, F#, Gm

video

I Care

C, Em, G, F, Dm, D, A, Am, E

video

I Was Here (Lyrics)

G, C, Em, D, Bm, Am, A

video

I'd Rather Go Blind

A, Bm, E, F#m, D

video

I'd rather go blind lyrics

E, A, Bm, F#m, D

video

I'M THAT GIRL

G, C#, Fm, C, Gm, Cm, D#, A#m, F, G#