BETTE DAVIS EYES


video

BETTE DAVIS EYES - Karen Souza

E, C, Bdim, Em, A, Dm, Bm, Gm, G, Am, Cm, D, F, C#, Fm, F#dim, Ebdim, Abdim, Bb, Adim, Ab, C#dim, Eb, Bbm