Basil Valdez

Basil Valdez

video

Kung Ako'y Iiwan Mo

D#, Gm, C, Fm, Cm, A#, G#, F, A#m, G, D#m, F#, C#, E, C#m, G#m

video

Paano ba ang mangarap

F, Cm, C#, Fm, G, C, G#, A#m, Em, Dm, A#, D, Gm, A, D#, Am

video

Tunay na Ligaya

D#, F, Gm, A#, Fm, C, G#, Dm, F#, Cm, D, G, C#m, D#m, G#m, E

video

Tuwing Umuulan at Kapiling Ka

A#, D#, F, C, Gm, Dm, D, Fm, G, Cm, F#, B, G#, E, A, C#m, G#m, F#m

video

You

A#, C#, F#, A, B, D#, C, Fm, D#m, G#, F#m, Cm, C#m, A#m