Aurthohin

Aurthohin

video

Amar protichchobi

F#, B, D#m, C#, D#, A#m, G#, G#m

video

Shurjo

D#, E, G#, C#, B, D#m, F#, D, F#m, C#m, F, Em