Anouar Brahem

Anouar Brahem

video

The Lover of Beirut.mp4

Dm, A#, G, F, D, Gm, D#, Am, C, A, F#m, D#m, Cm, F#

video

Vague / E la nave va

Cm, G#, Gm, A#, Fm, D, D#, C, G, F, Dm