Aerosmith

Aerosmith

video

Shame Shame Shame

C, F, G, Cm, B

video

Shame, Shame, Shame

C, F, G, Cm, D#, A#

video

She's on Fire

D, F, C, Dm, A, A#, G, Gm

video

Shut Up and Dance

G, E, D, C, Em, F#, F#m, A, Am, A#, G#, Gm

video

Sick as a Dog

B, E, A, Dm, C, Bm, D#

video

Simoriah

E, D, Dm, A, G, F#, B, F, A#, Bm, Em, C

video

Somebody

A, Em, E, F#, G, B, D, C

video

Spaced

F#, A#, D#, G#, D, G, Gm, Dm, F, A, C, Am, E, Em

video

St. John

F, E, Dm, F#, A, Em, G, D#, D, A#, Am, C

video

Stop Messin' Around

Bm, B, E, Em, F#m, F#, A, D, G

video

Subway

E, D, G, A, B, F#, Bm, Em, C, F#m

video

Sunshine

C#m, A, F#, B, D, Bm, F#m, C#, G#, G, G#m

video

Sweet Emotion

A, D, G, D#, F#, Gm, G#, E

video

Sweet Emotion (live)

A, F#m, D, G, Am, F#, E, Em

video

Taste of India

C, C#, B, E, Em, A, G, F, F#, D, D#

video

Temperature

E, Bm, B, Em, A

video

The Farm

D#, E, C, Em, A, B, G, F#, F, Am, D, F#m, G#, A#m

video

The Hand That Feeds

F, A, Am, Bm, C#m, D, E, G, C#, C, F#, F#m, A#, G#

video

The Hop

A, D#, G#, C#, E, A#, F#m

video

The Other Side

D, Dm, G, E, C, A, Em, Am

video

The Reason a Dog

G, Gm, A, Em, F, Cm, D#, C, D

video

Think About It

Bm, Em, E, G, F, A, F#

video

Three Mile Smile

A, B, E, Bm, G, Em, D, F

video

Toys In The Attic

E, A, D, G, B, Em, C, Cm, F, Gm

video

Train Kept a Rollin

E, G, A, Em, Bm, B, C, D

video

Train Kept A Rollin'

E, Em, G, A, Bm, B, D, C

video

Trip Hoppin'

B, F, G, A#, A#m, D#, G#, F#, E, C#, A, D#m

video

Under My Skin

A, D, Dm, F, G, C, A#, Am, Gm

video

Voodoo Medicine Man

F#, B, D#m, E, A, F#m, Bm, C#, G