112

112

video

Crazy Over You

G, A, Em, E, Am, D, C, F#m, B, Bm, Dm, F#, F, D#, C#

video

Cupid

C, D, Bm, G, B, Am, Em, Cm

video

I Will Be There

Fm, D#, G#, F, A#m, C#, C, Cm, G#m, A#

video

Keep It Real (Interlude)

Cm, G, A#, F, D#, Fm, C, G#, Gm, Bm, C#, D

video

Love You Like I Did

C#m, D#m, F#, G#m, C#, B, Fm, A#m, G#, D#

video

Peaches And Cream

C, G#, E, A, Bm, D#, Fm, C#

video

Sweet Love

C#m, B, A, Am, G#, E, G#m, F#m, Bm

video

U Already Know

Gm, D#, A#, C, Cm, F

video

Cupid- 112

C#, Eb, C, Cm, Ab, Bbm, F, B, C#m, Ebm

video

Session Number 112

G#, Gm, D#, A#, Cm, Fm, C#, F, E, A, D, G

video

112-Its Over Now

D#m, G#, A#m, F#, C, A#, D#, C#, F, B, D

video

Someone to Hold | 112

Em, G, A, D, Bm, C

video

112- Peaches and Cream

G, E, B, Em, C

video

112 - Someone To Hold

G#, D#, F, Fm, A#, Cm, Gm, C

video

HM VCD 112-06 សុំកក់ធ្វើសង្សារ

C, E, A, D, G, Em, B, F#m, C#m, C#, F#, Bm, G#m

video

112 - Keep It Real (Interlude)

Cm, G, A#, F, D#, Fm, C, G#, Gm, Bm, C#, D

video

112 - Crazy over you (Karaoke)

G, A, Em, E, Am, D, C, F#m, B, Dm, Bm, F, F#, D#, C#

video

112 ft BIGGIE & MASE - ONLY YOU

F, D#, A#, Cm, G#, Fm, C#

video

Mase ft. Puff Daddy & 112 - Jealous Guys

F, A#, G#, Cm, C, D#, Fm, Gm, Dm, Am, C#

video

Rivera Jazz Suprema 112 played by J. Curtis

F#, A, F, D, G, F#m, Bm, Em, E, Gm, B, C#, C, D#, Am, Dm

video

112- we can do it anywere w/ lyrics

C, F, G#, D, A#, D#, Cm, Fm, Gm