10cm


video

Fine Thank You and You?

B, F#, G#m, E, C#m

video

Healing

Cm, G#, Fm, G

video

Kingstar

A, E, Am, Dm, G, B, Bm, D

video

Rebirth

F, A#, D#, G#, C#, C, Fm, A#m, Cm

video

10cm - 아메리카노

E, A, Em, Bm, G

video

10cm -Smelly Girl

Em, A, D, Bm, G, F#, B, F#m

video

10cm - 그게 아니고

Bm, E, A, C#, F#m, B, C#m, F#, A#, D

video

10cm - 오늘밤은 어둠이 무서워요

C#, Fm, F#, A#m, G#, A#, D#m

video

[EBS 스페이스공감] 10cm - 스토커

C#, G#, A#m, Fm, D#, F#, B, D#m

video

10CM- MORNING CALL [AUDIO]

C, Dm, F, G, Em, A

video

10cm - 사랑은 은하수 다방에서

E, F#, B, C#m, G#, A, F#m, G#m

video

10cm - It's So Nice

B, C#m, A, F#, E, G#m, Em

video

10cm - 사랑은 은하수 다방에서. 젬베

F#, E, D#, A, G#m, B, G#, C#m, D#m, C#

video

[온스테이지] 105. 10cm - Good Night

F#, C#, E, B, Bm, D#m, G#m, D#, A#m

video

Verbal Jint - Good Morning (feat. 10cm)

C#, G#, D#, Fm, A#, C, A#m, F, G, F#m, A, D, Bm

video

10cm - Tonight, I'm Afraid of The Dark

C#, G#, F#, A#m, Fm, F#m, D#, A#

video

[STATION] 10cm X CHEN 'Bye Babe' Live Video

F#, G#, C#, A#, A#m, D#m, D#, Fm