Niteflyte

Niteflyte

video

I Wonder (If I'm Falling In Love Again) (Slayd5000)

E, A, D, C, Am, B, G#m, Bm, C#m, F, A#, D#, A#m

video

You are

C, Dm, Gm, Cm, D, D#, A#, F, G, G#, Fm, Am

video

You Are

F, Gm, C, Dm, Cm, D, D#, A#, G, G#, Fm, Am