0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

Trung Quân - Chưa Bao Giờ - Mộc (Unplugged) Tập 15 chords

Song's chords list G, C, Em, Bm, E, B, A, D, C, D, Fm, Cm, G