0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

SemMozhi |Tamil Anthem |AR.Rahman | [HD] chords

Song's chords list D, Dm, A, Gm, Am, F, C, Bm, A, Fm, G, Em, E, D, Cm, G, C, Fm