0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C
0% Complete

Nhạc phim Nghĩa Bất Dung Tình 1989 chords

Song's chords E, A, Cm, Gm, B, Fm, G, C, C, F, A, Am, Dm, Gm, F, D, Fm, D

Difficulty Hard