This is your stage

0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

[MV] Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về - Cao Tùng Anh [FA Điểm Danh]

Chords Preview: C, G, F#, C#, D#m, B, G#m, A#m, D, F


English Italiano