0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C
0% Complete

MV Có khi nào rời xa version 2 - Bích Phương feat Nukan Trần Tùng Anh chords

Song's chords G, A, Fm, Bm, D, E, Cm, C, F, Gm, Dm, B, G

Difficulty Hard