0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

Khi Người Lớn Cô Đơn - Phạm Hồng Phước (guitar solo) chords

Song's chords list Am, E, G, C, F, Em, D, A, Dm, Am, Fm, F, Dm, G, C, D, A