0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

(GPT guitar school) ĐI VỀ PHÍA CHÂN TRỜI (giọng Gốc) chords

Song's chords list E, B, Cm, Em, A, G, G, Fm, C, D, C, Gm, A