0% Complete

Press Play to start chords

Chord demo Am Chord demo C
0% Complete

Giấu Anh Vào Nỗi Nhớ - Hồ Ngọc Hà ll Lyrics - Kara chords

Song's chords list Dm, Gm, C, Am, A, A, G, F, E

Difficulty Easy