0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

Awit ng Pagsinta (RAMA HARI) chords

Song's chords list A, D, Bm, Cm, F, Gm, Fm, E, B, C, D, G, Am, A, Cm, G, F, Em, Dm, C