Quang Dũng


video

Ru Tình

C, Cm, Gm, G, A#, D, F, Dm, D#, Bm, Em, G#

video

Ở LẠI TA ĐI - Quang Dũng

Am, A#, Gm, C, F, D, Dm, A, Em, G

video

Vì Đó Là Em - Quang Dũng

Cm, G, C, A#, Dm, D#, Fm, Gm, A#m, G#, F#, A, F, D, E, B, F#m, G#m, C#m

video

VÌ ĐÓ LÀ EM - Quang Dũng

C, Fm, A#, D#, F, Cm, G, Gm, Dm, D, G#, E, C#

video

Ngày Hôm Qua Là Thế - Quang Dũng

Cm, F, A#, D#, Am, D, C, Gm, G, G#, Dm

video

Một Đời Người Một Rừng Cây - Quang Dũng

G#m, D#m, B, E, G#, F#, D#, C#m, C#, A#m

video

Ngọc Anh & Quang Dũng - LK Ngô Thụy Miên / PBN 115

Gm, Cm, A, D, A#, C, G#, D#, F, G, Dm, Am

video

Karaoke Vị Ngọt Đôi Môi - Quang Dũng ft Thanh Thảo - KaraHD

Em, Am, G, F, A, D, Bm, B, C, Gm, Cm, A#, Dm, D#