0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete

X
X
X
X
X
X
0% Complete
X
X
X
X
X
X
X
X
0% Complete
0% Complete

張震嶽 A-Yue & 林芯儀 Shennio Lin【回到過去】中視「光陰的故事」片尾曲 Official Music Video chords

Song's chords list D#, A#, G#, Cm, Gm, B, F